Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposoby załatwiania spraw

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Interesanci wszystkie sprawy w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy można załatwić w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Przerwa 11.25 do 12.10

Dyrektor przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku do godziny 13.00 oraz w trakcie dyżurów podczas konsultacji przedmiotowych.

Rodzic lub prawny opiekun może zwolnić ucznia z zajęć tylko po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy. Uwaga: nie zwalniamy uczniów na podstawie rozmowy telefonicznej, czyli na tzw. telefon.

Wersja XML